Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ny organisering av pleie- og omsorgssektoren i Tana

I løpet av 1. kvartal 2014 vil kommunens pleie- og omsorgstjenester bli endret. Dette skjer i forbindelse med at institusjonsomsorgen i Polmak og Austertana legges ned og disse tjenestene lokaliseres til sykehjemmet og de nye omsorgsboligene ved Tanabru.

Rådmannen har 27. juni 2013 fastsatt den nye organisasjonsplanen for pleie og omsorgssektoren. Tjenestene vil bli organisert i 3 virksomhetsområder:

 • Sykehjemmet (Tana sykeavdeling)
  • 13 sykehjemsplasser
  • 6 korttidsplasser (herunder avlastning og rehabilitering)
  • 2 sykestueplasser (intermediære sengeplasser)
  • Bistand for legevakt, akuttfunksjon
  • Koordinerende enhet for utskrivingsklare pasienter
 • Omsorgsboligene
  • 11 boliger i Maskevarreveien 4
  • 22 boliger i Ringveien 86
  • Av disse 33 boligene er det 2 korttids-/avlastningsplasser og 7 boliger spesielt tilpasset demente brukere.
 • Hjemmetjenesten
  • Alle pleie- og omsorgstjenester i brukernes egne hjem
  • Hjemmebasert rehabilitering
  • Demenskoordinator, kreftsykepleie, hjelpemidler

Denne omorganiseringen omfatter ikke tjenester innen psykiatri og for psykisk utviklingshemmede. For disse brukerne vil fortsatt Botjenesten forbli som den i dag er.