Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ny forskrift og gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer fra 1/1-2011

Kommunestyret vedtok 15. desember ny forskrift og nytt gebyrregulativ gjeldende fra 1. januar 2011.

De viktigste endringene i forskriften er:

  • Bruksareal (BRA) for stipulering av forbruk bestemmes nå i gebyrregulativet.
  • Næringseiendommer og offentlig virksomhet som ikke har vannmåler skal nå betale etter bruksareal etter følgende formel: Bruksareal x 1,2 x enhetspris pr. m3.
  • For fritidseiendommer uten vannmåler skal forbruket stipuleres som bolig.
  • Det gis ikke lengre avgiftsreduksjon for boliger som er ubebodd i mer enn et halvt år.

Kommentar:

Endringen i forskriften medfører at dersom forbruket er vesentlig lavere enn det som legges til grunn for boliger, kan det lønne seg å få innstallert vannmåler. Det gjelder særlig bygninger med stort bruksareal i forhold til forbruk.

 

De viktigste endringene i bestemmelsene for gebyrregulativet:

  • Samme abonnementsgebyr for boliger uansett størrelse på boligen.
  • Bygninger med flere boenehter enn fire betaler abonnementsgebyr etter antall boenheter.
  • Som arealgrunnlag for stipulert forbruk legges omregnet bruksareal etter eiendomsskatten til grunn. Der det ikke foreligger arealberegning etter eiendomsskatten skal bruksareal fra matrikkelen legges til grunn.
 Arealgrunnlag for stipulering av forbruk for eneboliger og fritidshus
 
 
Bruksareal m2
Gebyrgrunnlag
m2
0-119
Registrert
bruksareal
120-139
125
140-159
142
160-179
157
180-199
170
200-249
181
250 -
190
 
Bygninger med fire eller flere boenheter
Disse bygningene betaler vann- og avløpsgebyrer med utgangspunkt i bruksareal pr. boenhet.