Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ny 132 kV-kraftledning gjennom Tana

Varanger KraftNett AS har fått konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en ny kraftledning fra Storvarden i Berlevåg kommune, via Leirpollen transformatorstasjon til Varangerbotn transformatorstasjon.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Varanger KraftNett AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en ny kraftledning fra Storvarden transformatorstasjon i Berlevåg kommune, via Leirpollen transformatorstasjon i Tana, til Varangerbotn transformatorstasjon. Det er samtidig gitt konsesjon til å rive eksisterende 66 kV ledning på samme strekning.

Varanger KraftNett AS har også fått tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Leirpollen, i tillegg til å utvide eksisterende Varangerbotn transformatorstasjon med ett 132 kV-felt. Disse tiltakene vil føre til økt forsyningssikkerhet i Varangerområdet.

Konsesjonsdokumentene og kart som viser tiltaket er tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/kraftledninger.