Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Navnesak for 12 nye og 5 eksisterende veinavn

Kommunestyret og oppvekst- og kulturutvalget (OKU) valgte navn på veiene som trenger navn i mars og april 2014. Av disse ble det valgt 29 samiske navn, 27 norske navn og 1 kvensk navn. Det må reises navnesak for 12 av disse veinavnene, fordi det ikke foreligger noen godkjent skrivemåte av navnene. Navnene, med foreløpig tilrådd skrivemåte fra stedsnavntjenestene, framgår av dokumentet på koplingen nedenfor. Brevene fra stedsnavntjenestene om skrivemåten av navnene er også vedlagt.

OKU har valgt å reise navnesak for 5 eksisterende veinavn med samisk forstavelse som ikke har godkjent form. Det gjelder Skipagurraveien, Lismaveien, Skaidiveien, Maskevarreveien, samt navnet Diddigeaidnu der vedtatt form er Diddegeaidnu. Skrivemåten ble ved en feil endret da navnet ble tatt i bruk som adressenavn.  Vedtaket i OKU er på koplingen nedenfor. Tilrådingen fra den samiske stedsnavntjenesten om skrivemåten av navnene er også vedlagt.

Dersom noen lag/ foreninger har merknader til foreslått skrivemåte, eller opplysninger om navnene, sendes dette til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 17.juni 2015.