Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nasjonale anbefalinger om bruk av flerbrukshall og svømmebasseng videreføres

Det åpnes ikke for voksnes bruk av basseng og flerbrukshall ennå.
En ny vurdering vil bli gjort mandag 1. februar

Anbefalinger som gjelder i Tana:

Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Det betyr at det nå åpnes for aktiviterer for barn og unge under 20 år i flerbrukshallen og i svømmebassenget.
For bassenget så gjelder det for barn fra 10 til 20 år på grunn av kravet om at barn under 10 år skal ha med en voksen.


Svømmehallen åpnes for skoler og treninger for barn og unge der det ikke er behov for foresatte å delta.
Det er ikke alle skoleklasser som trenger mer voksenstøtte enn lærere selv om de er under 10 år,
og tilrettelagt svømmetrening for bevegelseshemmede barn burde kunne gjennomføres selv om de er under 10 år.

Alle treninger for voksengrupper holdes stengt inntil videre