Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetert, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.  Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må har orgaanisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Søknadsfrist er 13. desember

Tana kommune har knutepunktfunksjon, kantaktperson Jakob Lanto, tlf. 464 00 360, mail: jl@tana.kommune.no

Informasjon og søknadsskjema finner her: 

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/