Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Sist oppdatert 07.12.2021

Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana

Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter i Tana etter detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt ble vedtatt i juni 2018.

2021-12-07 Les mer...
Oversiktskart Hearggeguolba

Heargeguolbba industriområde er nå ferdigstilt

Heargeguolbba industriområde ligger  i Tanabru i retning Rustefjelbma. 

2019-06-04 Les mer...
Trailerparkering FFR_200x133

Reguleringer ved Tana bru og i Skiippagurra: Nytt varsel om planoppstart

Det skal etableres et nytt industriområde nord for eksisterende bebyggelse ved Tana bru, eksisterende industriområde ved FFR skal utvides mot FV 98, og det skal reguleres boliger på elvesiden av Skiippagurra veistasjon. Merknader til planarbeidet må framsettes skriftlig til Tana kommune innen 18.november 2011.
2011-10-17 Les mer...

Reguleringsplan for Grenveien industriområde

Fast utvalg for plansaker (FUP) fattet i sitt møte den 27.03.2009 vedtak om at forslag til reguleringsplan for Grenveien industriområde legges ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2.
2009-04-23 Les mer...