Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Næringsliv og korona-krisen

Sápmi Næringshage og Indre Finnmark Investeringsselskap ønsker å hjelpe bedriftene i krisen og har etablert et lite krisefond for å dekke egenandelen for å delta som målbedrift i næringshageprogrammet. De har laget en oversikt over linker til god informasjon som kan være nyttig for flere enn målbedriftene til Sápmi Næringshage.

Sapmi NæringshageLogo.jpg

NB! Vær obs på at situasjonen endrer seg fra dag til dag, slik at man som bedriftseier alltid må oppsøke nyeste informasjon.

NYTTIG INFO FRA SPAREBANKEN

Samlet informasjon om bistandsmuligheter:
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/info/urolige-tider.html

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter/over-11-000-bedrifter-i-nord-norge-har-stoppet-driften--hva-gjor.html

 

NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/  


NYTTIG INFO FRA NHO

Korona råd til reiselivet – spørsmål og svar:
https://www.nhoreiseliv.no/nyheter/2020/korona-rad-reiselivsbransjen/

Råd til arbeidsgivere:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Om regjeringens tiltakspakke og endringer som trer i kraft 19. mars. https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/nye-permitteringsregler-i-2020--regjeringens-tiltakspakke/

Utstyr til helsetjenesten https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/helseutstyr/

 

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

 

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende    

 

NYTTIGE LENKER FRA NAV

Arbeidsgiver

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

permisjon på grunn av Korona informasjon:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

permisjon skjema:
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Selvstendig næringsdrivende/frilanser:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

 

DIGITAL SIKKERHET OG KORONA

Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.

Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon: https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/