Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Eget telefonnummer blir etablert

Næringshager og regionrådet samarbeider om bedriftsrådgiving

Fra Øst-Finnmark regionråd:

*** 

Øst-Finnmark Regionråd startet tidlig sist uke å kontakte lokalt næringsliv for å få en oversikt over den akutte situasjonen. Vi har også vært i kontakt med næringshagene og næringsforeningene som har nedslagsfelt i vår region. Basert på den tilbakemeldingen vi fikk, kontaktet vi fylkeskommunens næringsavdeling og startet en dialog med dem om hvordan vi best kunne nå ut til de små og mellomstore bedriftene som nå sliter med akutt likviditets skvis. For å gjøre en lang historie kort, så ble vi enig med næringshagene (Kirkenes, Sapmi, Hermetikken og Linken) om å tilby alle bedrifter i vårt nedslagsfelt, uavhengig av medlemskap eller ikke, hjelp overfor bank, kreditorer, virkemiddelapparat og offentlige etater etc, fra og med Mandag 23 Mars. Det vil bli opprettet en «hotline» der bedriftene/enkelmansforetakene kan henvende seg. Den servicen vil bli drevet i felleskap av næringshagene. En forutsetning for å få dette til er at vi får økonomisk støttet fra Fylkeskommunen. Søknaden som Øst-Finnmark Regionråd er nettverksleder for, ble sendte inn til Fylkeskommunen på fredag.

Vi er selvsagt gjort kjent med at virkemiddelapparatet, banker og enkelt kommuner er i full gang med å tilrettelegge for at bedrifter skal kunne overleve situasjonen vi nå er kommet opp i, men vi fikk også informasjon om at de minste bedriftene sliter med å vite hvor og hvordan de skal gå frem. Det er først og fremst her vi ønsker å hjelpe.  

Situasjonen er absolutt ikke enestående for Øst-Finnmark. Derfor vil sannsynligvis Fylkeskommunen gi tilsvarende støtte til andre regioner hvis disse kan organisere noe slikt lokalt.