Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søk om støtte via internett

Kommunalt næringsfond 2014

Søknader om støtte fra næringsfondet skal nå sendes via Internett www.regionalforvaltning.no

2014-08-01 Les mer...

1,25 millioner til næringsfond

Tana kommune har fått 1,25 millioner til kommunalt næringsfond fra Finnmark fylkeskommune. Midlene forvaltes etter egne retningslinjer for næringsfondet.
2012-04-12 Loga eambbo...