Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Nå kommer feieren!

Fra neste uke vil feieren starte opp feiesesongen. Nytt fra i år er at feiing også vil bli meldt på telefon. Du som eier vil få lapp i postkassen og en melding på telefonen når feieren er på tur til deg. Da er det viktig at du ikke fyrer i ovnen og at du setter opp stige, slik at feieren kan få tilgang til pipa di. Pass også at alle luker og spjeld er lukket. Det er ikke feieren sitt ansvar at pipa di blir feid, det er ditt ansvar som huseier. Det er viktig at du tar kontakt med feietjenesten dersom du av en eller annen grunn blir forhindret fra å gjøre klart for feiing, eller dersom du ikke ønsker feiing.
Telefon til feieren: 464 00 251 

På bakgrunn av ny forskrift om brannforebygging vil alle piper nå bli feid etter behov. Det pågår kartlegging dette året og til dels neste år. Dette innebærer for deg at du muligens vil få endret feiefrekvens. Som eier er du ansvarlig for ditt fyringsanlegg. Dersom du oppdager feil eller er bekymret for ditt ildsted eller pipe, ta kontakt så kommer feieren innom og tar en sjekk.

 

HVORFOR MÅ VI FEIE?

Feieren rengjør skorstein, røykkanaler og sotuttak. Minst like viktig er det at feieren samtidig gjennomfører kontroll med de deler av skorsteinen som er tilgjengelig under besøket. Ved skader på deler av skorsteinsløpet kan røyk og varme smitte til andre bygningsdeler og medføre stor fare for brann.

BEKSOT

Dersom det danner seg beksot i røykrøret, kan man risikere pipebrann. Beksot er et svært hardt og blankt sotbelegg som dannes i pipa ved ufullstendig forbrenning.
Rått brensel og for liten trekk bidrar til bek på innsiden av pipa. Grunn: Man når ikke temperaturer som kreves for å få til en fullstendig forbrenning av røykgassene fra ovnen. Beksot er lett antennelig. Det er den mest brennbare sottypen. Mye beksot i skorsteinen utgjør derfor stor pipebrannfare. Pipebrann kan føre til høy temperatur, noe som kan skade skorsteinen og føre til brann i bygningen.

MILJØHENSYN

Sot i pipa medfører større utslipp av partikler. I tillegg til regelmessig feiing, har det stor betydning hvordan du fyrer. Dersom du fyrer med fuktig ved, er det 10 - 30 ganger høyrere sot- og partikkelutslipp enn om du bruker tørr ved. Det er også viktig å raskt få opp temperaturen, slik at varmen brenner opp sot og røyk. Se video på hvordan fyre riktig 

HYTTER

I 2016 med den nye forskrift om brannforebygging ble det innført et nasjonalt krav om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. Det er ikke planlagt feiing og tilsyn i fritidsboliger i 2017, men hytteeiere og andre med fritidsbolig kan ringe feieren, så utfører vi tjenestene i det omfang vi rekker over.