Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Muligheter for opplæring/utdanning til næringslivet

Muligheter for opplæring/utdanning til næringslivet

Ordføreren inviterte NAV, Digforsk, Samisk næringshage, samt kommunale tjenester til møte 2. april om situasjonen som har oppstått i næringslivet i forbindelse med koronaviruset. Det kan nå være en anledning til å vurdere opplæring/ kurs/ etterutdanning for å være bedre forberedt for behovene etter at krisen er over.Regjeringen lanserer er kompetansepakke på 190 millioner kroner for å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over. 

Det finnes ulike tilbud, viktig å være obs. på søknadsfristen 15. april på en del studier ved universitet og høyskoler.

NAV

https://www.nav.no/no/Bedrift   https://www.nav.no/no/person

Bedriftsintern opplæring; fylkeskommunen forvalter ordningen fra årsskiftet, det jobbes nå med regelverket; https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Innovasjon Norge har mange virkemidler; https://www.innovasjonnorge.no/    kontaktperson: borge.hemmingsen@innovasjonnorge.no

Karriere Finnmark gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid; http://karrierefinnmark.no/

Kompetanse Norge – støtte til næringslivet

Kompetanse Norge tilbyr gratiskurs og støtte til opplæringstiltak; https://www.kompetansenorge.no/
Også støtte til ufaglærte gjennom «Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid»; https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/

Sápmi næringshage

De er i kontakt med bedriftene og har nå fokus på krisehåndtering. Kan bistå med bedriftsrådgivning og veiledning; https://www.sapminh.no/

Digforsk

Gir tilbud om arbeidserfaring og utdannelse. Er heleid av UiT; https://digforsk.no/vil-du-videre/

Studiesenteret

Er et nasjonalt utdanningsnettverk med ca 40 studiesentra. Tana har studiesenter som tilbyr ulike kurs og utdanninger; https://www.studiesenteret.no/
Tana har studiesenter som tilbyr ulike kurs og utdanninger; tana.studiesenter@tana.kommune.no