Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin temaside om motorferdsel

Man finner oversikt over lover og regler. Løypenett for barmark og vinter. Nyheter.
https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/miljo-klima/motorferdsel/

2020-07-14 Les mer...

Fylkesmannens side om "Snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark - kart og GPS "

Her kan du lese mer om løypene, forskriftene for hele fylket og muligheter for å få løypene importert inn på gps.
2013-02-15 Les mer....