Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møteplass for mor-far-barn

Vi satser ny møteplass for mor-far-barn, vi satser kvinnehelse, tilpasset trening, sosial omsorg og bootcamp! Helsestasjonen i Tana er komplett!

Hver onsdag fra 14. sept! Med Jordmor, Helsesykepleiere, Fysioterapeut, Frisklivsentral og Frivilligsentral! Velkommen alle💙

Tana Frivilligsentral Tana Frisklivssentral/Deanu Álšaguovddáš Kievra Deanu gielda - Tana kommune