Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møteplan 2022

MØTEPLAN 2022
Kommunestyret 3.mars - 21.apr. - 9.juni - 27.okt. - 8.des.

(25.aug. dialogseminar budsjett for kommunestyret med ledere, virksomhetsledere og tillitsvalgte - ikke ordinært møte)

Formannskapet 

27.jan. - 24.febr. - 7.apr. - 2.juni - 15.sept. - 13.okt. - 24.nov.
Hovedutvalget for utmark
og næring
10.febr. - 5. mai - 31.aug. - 19.okt.
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur  15.febr. - 10.mai - 6.sept. - 15.nov.
Adm.utvalg 27.jan. - 24.febr.
Valgstyret   
Garn- og Disputvalget 19.jan. - 9.mars - 13.apr. - 11.mai - 8.juni - 22.juni - 17.aug. - 14.sept. - 23.nov.
MØTEPLAN 2022 Disp.utvalget.pdf 
Kontrollutvalget 18.jan. - 16.mars
Ungdomsrådet  7.febr.
Eldrerådet  9.febr.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse
 
Takstnemnda 28.jan.
Arbeidsmiljøutvalget 31.mars - 12.mai