Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møteplan 2019

Møteplan2019.pdf

MØTEPLAN 2019
Kommunestyret 14.febr., 4.apr., 13.juni, 10.okt.(konstituerende møte), 14.nov., 12.des.
Formannskapet 31.jan., 21.mars, 23.mai, 3.juni, 22.aug., 31.okt., 28.nov
Adm.utvalget Etter nærmere innkallling, i forb. med møter i FSK
Valgstyret I forb. med møter i FSK, og 9. og 10. sept.

Hovedutvalget for utmark
og næring

23.jan., 27.mars, 5.juni, 28.aug., 23.okt., 27.nov
Hovedutvalget for omsorg, oppvekst og kultur 5.febr., 26.mars, 4.juni, 29.okt., 26.nov.
Kontrollutvalget  
Disputvalget 23.jan., 13.mars, 8.mai, 4.-5.juni, 26.juni, 14.aug., 11.sept., 27.nov.
Ungdomsrådet   
Eldrerådet (1.halvår) 10.jan, 28.mars, 3.juni
Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
 

Oppdatert 15.02.19, FSK-møte 6.juni flyttet til 3.juni