Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tilgang til møteinnkallinger og møteprotokoller fra 01.10.2014

Som tidligere publisert har vi oppdatert vår publikumsløsning noe som medfører litt endring i publisering av  møteinnkallinger og møteprotokoller.
I dag legges det ikke ut som egne saker, men er tilgjengelig umiddelbart etter godkjenning i e-Innnsynsløsningen vår. Dokumentene kan nå også lese på Ipad.
Tilgangen til utvalgene får dere på denne linken: Politiske Utvalg i Tana
Dere går bare og velger ønsket utvalg og velg vis alle utvalgsmøter, gå til ønsket møte dato - og der vil innkalling og event møteprotokoll ligge. Som et tillegg vil hver saksprotokoll være tilgjengelig.