Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møte med tema "Mobbefri kommune"

Komiteen som ble nedsatt at Hovedutvalget for omsorg, oppvekt og kulur (HOOK) i januar har nå programmet for møte om "Mobbefri kommune" klart. Komiteen består at Ulf Ballo, Unn-Bente Davidsen og Tor Ivar Hauge.

Komiteen skal jobbe med og framme forslag til en bedre debattkultur og språkbruk på nett og i politikken mer generelt. Målsettingen vil være å gjøre Tana til en mobbefri kommune. Komiteen skal i sitt arbeid legge vekt på de innspill som kommer fra innbyggerne. Komiteen vil følge opp oppdraget med et møte der flere er invitert, bl.a FAU fra skoler og barnhage, bygdelag, eldrerådet og rådet for personer med fukjsonsnedsettelse. 

Møte holdes på Tana Rådhus, Rådhussalen, onsdag 4. mars kl. 17.00 - 20.00.

Program