Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møte i Miljø- og kulturkomitten utsettes til 9. desember

Møte i Miljø- og kulturkomiteen som i følge møteplanen var satt opp 2. desember er utsatt til 9. desember.
Begrunnelsen er at det skal være folkemøte om barmarksløyper 1. desemvber om kvelden. Der skal bl.a. FeFo, Fylkesmann og div. foreninger/bygdelag delta. Det kan da komme innspill som MKK må ta med i sin behandling og innstilling til kommunestyret. MKK-møte dagen etter vil ikke gi tid til forberedelse. En rekker da ennå å oversende MKK-vedtak til kommunestyret som har møte 18. desember.