Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Møte i foreldrenes arbeidsutvalg på Seida skole

Foreldrerådets arbeidsutvalg på Seida skole møtes torsdag 25. november kl 18.00. Møtet er kommet i stand på bakgrunn av den siste tidens mediaoppslag om skolen. Viktige tema på møtet er samarbeidet skole og hjem samt skolens regler og rutiner. Sammen med rektor vil også rådmannen delta, og man vil være lydhøre overfor det foreldrene har å komme med.