Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Midlertidig inndragning av dispensasjoner fra motorferdselloven

Fylkesmannen i Finnmark melder om at dispensasjoner fra motorferdselloven gitt av Tana kommune inndras midlertidig fra og med onsdag 27. mars til og med onsdag 10. april i området fra Sirmaløypa til Roavvevárri, vestover mot Guollegielas, Miennačohkka, Bahtoaivi, davimuš (nordligste) Borsi og skoggrensen rundt Baisjávri/skogen, til Levsse og østover langs Gaccatávži tilbake til Sirmaløypa, jf. kart.

Skuterløyper i området berøres ikke av motorferdselforbudet.

Det er mulig å søke Fylkesmannen om unntak fra motorferdselforbudet.

Fylkesmannens vedtak i sin helhet finner du her: Motorferdselforbud+Sirma-omr%C3%A5det+-+Tana+kommune.pdf

Kart finner du på fylkesmannen.no/finnmark eller ved å klikke på følgende link: Kart+over+omr%C3%A5de+for+midlertidig+motorferdselforbud.pdf