Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Midler til kvensk språk og kultur

Regjeringen har satt av 250 000 kroner i revidert nasjonalbudsjett over tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter. Midlene er forbeholdt kvenske språk- og kulturtiltak. Midlene er søknadsbaserte og retningslinjer for søknader går fram av rundskrivet om tilskuddsordningen