Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Mer om TKE KF

Tana kommunale eiendomsselskap er et kommunalt foretak (KF), og dermed en del av Tana kommune. Selskapet rapporterer direkte til kommunestyret, og består av et styre og en daglig leder. Som kommunalt foretak gjelder kommunelovens bestemmelser om kommunalt foretak.

 
Tana kommunale eiendomsselskap KF skal føre opp og forvalte kommunale eiendommer.
Foretaket har ikke økonomisk erverv til formål.
 
Foretaket skal ivareta eieransvaret for alle kommunale boliger, og sikre at kommunen på lang sikt har en portefølje av hensiktsmessige boliger i henhold til vedtatte kommunale planer.
 
Daglig leder er Jon Arild Aslaksen og styret består av styreleder NIls Asgeir Samuelsen, Liv E. Hammer og Arnt Pettersen.
 
Kontoradresse er Bygg og anleggsavdelingen,Ringveien 59 Tana bru. Tlf. 464 00259. E-post: tke@tana.kommune.no
Postadresse er:
Tana kommunale eiendomsselskap
Rådhusveien 24
9845 Tana