Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern

Private eiere av automatisk freda samiske bygninger kan nå søke tilskudd for 2021. Søknadsfristen er 1.november 2020. For flere opplysninger om tilskuddsordningen og søknadsskjema se Sametingets nettside.   

bilde 1_400x533.jpg Bur og stabbur er en vanlig samisk bygningstype i de samiske bosettingsområdene. Her et staselig bur i Hattfjelldal, foto Sametinget
bilde 2_400x300.jpg

Samarbeid mellom eier og handverker er viktig når freda samiske bygninger skal settes i stand. På bildet: Eier Magnus  Varsi og handverker Arne Graven. Foto Sametinget.

bilde 3_400x300.jpg

Eieren av dette stabburet-naustet i Tana har fått midler til årringdatering og istandsetting. Bygningen viste seg å være fra 1833, og er dermed en av de eldste samiske  bygningene i Finnmark. Foto Sametinget.

bilde 4_400x352.jpg Stort lokalt engasjement for kulturmiljøet på Skifte i Gratangen. Foto Sametinget.