Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Matkurs

Tana kommune har inngått partnerskapsavtale med Finnmark fylkeskommune om folkehelsesatsing i kommunen. I den forbindelse kommer Tana kommune til å igangsette ulike tiltak som er rettet mot å bedre den generelle folkehelsehelsen i Tana. Vi starter med matkurs som er åpen for alle 12.juni, matkurs for kommunalt ansatte 18.september og matkurs for eldre i løpet av uke 41. Det planlegges også tiltak for fysisk aktivitet, noen av aktivitetene har vi oppfordrer frivillige lag og foreninger til å arrangere. Tiltak for fysisk aktivitet skal være et lavterskel tilbud som alle skal kunne delta på.

Andre tiltak som er knyttet til folkehelsesatsingen er basistrening for ungdom, ungdomszumba, "hjemme hos" arrangement som går under den kulturelle spaserstokken, skyssordningen i samarbeid med Finnmark fylkeskommune for ungdom og eldre, fotokurs for ungdom og større satsing i barnehagene hvor også målet er å gi kurstilbud til barnehageansatte og foreldrene innen kosthold og fysisk aktivitet.

Vi er åpen for innspill til tiltak som er med på å påvirke til gode helsevaner blant befolkningen i kommunen.

Programmether