Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Masjokveiprosjektet - testing av utbedringsmetode

Flere av våre veier trenger sårt betydelig utbedring, og dette er forholdsvis kostbart. Kommunestyret bevilget totalt kr. 600.000,- til ekstra veivedlikehold  og bestilte samtidig utredning på omfang og kostnader av vedlikehold av våre mest  slitne veistrekninger.

  

Vi har startet testing av en alternativ måte å lage en skikkelig såle på veier som er utsatt for bl.a telehiv.
Vårt testområde er på Masjokveien og testområdet er på ca,. 1 km.  Arbeidet måtte utføres i løpet av en dag  og testområdet krevde ikke større utredning, tilførsel og utskifting av masse.

Metoden går ut på å knuse de massene som vi har i dag på veien, inkl. asfalt, til en homogen masse som tilføres et bindemiddel slik at det blir en kompakt og fleksibel såle som  vil fungere som en slags flåte. Dette skal innebære at veistrekningen ikke skal bli så utsatt for telehiv.

Vi må også sørge for at stikkrenner leder bort vannet fra sidene, som ellers.

Nå som veistrekningen er freset og knust, så skal den "sette" seg gjennom vinteren. Vi vil kjøre på med grus over og høvle/valse veien. 

Oversikt over testområdet 450x600

Testområdet på Masjokveien

Nedenfor  er maskinen som freser og  knuser toppdekket av veien til en ca. 30 cm  såle, som skal være fleksibel og motstå telehiv.
Crushermaskin