Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Manntall

Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget for Tana kommune er lagt til offentlig ettersyn, med opplysning om adangen til og fremagangsmåten for kreve feil rettet. Manntallet skal ligger ute til og med valgdagen 14. september 2015. Vi gjør oppmerksom på at du er innført i manntallet i den kommunen du er folkeregisterført som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Du finner mer informasjon om manntall på Regjeringens side (ekstern lenke).

Manntallet er lagt ut på følgende steder:

  • Tana rådhus, Tana bru
  • Tana Bibliotek, Tana bru
  • bibliotekbussen for Tana og Nesseby
  • Bil og Maskin AS, Austertana
  • Esso - Rustefjelbma Servicesenter, Rustefjelbma
  • Tapio E.E. Eftf., Sirma

Det gjøres oppmekrsom på at Sametinget valgmanntall (2015) også skal legges ut til offentlig ettersyn så snart det er praktisk mulig etter 30. juni 2015. Manntallet skal ligge ut til og med 14. september 2015 på de samme stedene som nevnt ovenfor.