Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Vedtaket gjelder fra 23.04.2020.

Lokale karantenebestemmelser opphevet

Formannskapet i Tana vedtok  i møte 23. april 2020 følgende:

Med bakgrunn i at man opplever å ha god kontroll med lokal smitte av Covid-19 samt at situasjonen mht lokal kapasitet i de kritiske innsatsfaktorer synes tilfredsstillende er det ikke noe grunnlag for å opprettholde lokale bestemmelser i hht smittevernloven § 4-1.

Det gjøres likevel oppmerksom på de til enhvertid gjeldende nasjonale bestemmelser.

Formannskapet i Tana vil også henstille til følgende:

  • Alle bør utvise generell varsomhet ved reiser til/fra områder med høyere smittetrykk. Følg de til enhver tid gjeldende bestemmelser fra Folkehelseinstituttet mht sosial distansering, hygiene og isolering
  • Vurder alltid om reiser må foretas
  • Alle som reiser til Tana kommune fra særlig smittebelastede områder som ikke faller inn under de nasjonale karantenebestemmelsene oppfordres til å kontakte kommunen ved kommuneoverlege før ankomst Tana for rådgivning vedrørende smitteverntiltak

Vedtaket gjelder fra 23.04.2020.