Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Leirskoleopphold

Generelt om tjenesten

Tema

- Skole og utdanning

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

Pris for tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Se opplæringslova §§ 2-3,  2-15 og 10-9.

Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Fortsatt lov med skoleturer

Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skoleadministrasjon
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-13 15:07
Gyldig fra2008-10-03
Gyldig til2018-10-15