Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis - søknad
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Retningslinjer - Ledsagerbevis for funksjonshemmede

___

Skjema

Søknadsskjema - Ledersagerbevis for funksjonshemmede_01-11-2010

Vedlegg

Passfoto

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Deatnu/Tana
Telefon:46 40 03 80
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Maskevarreveien 1 9845 TANA

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-04 12:37
Gyldig fra2013-10-18
Gyldig til2020-12-31