Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Tana hjemmetjenester består av hjemmesykepleien, omsorgssenter og omsorgsboliger.

Virksomheten søker etter nye sykepleiere i følgende stillinger:

100 % fast stilling ID 850.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra og med 14.4.20 og for tiden med:

 • Todelt turnus.
 • Arbeid hver tredje helg.
 • Arbeidssted i Tana omsorgssenter.

53 % fast stilling ID 851.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra og med 27.4.20 og for tiden med:

 • Todelt turnus.
 • Arbeid hver tredje helg.
 • Arbeidssted i Tana omsorgssenter.

Utdanningskrav:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Siste års studenter kan tas med i betraktning med forbehold om at autorisasjon leveres ved tiltredelse.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende datakunnskaper.
 • Ønskelig med kunnskaper i programmet Profil.
 • Førerkort kl. B.
 • En god kollega som er tydelig og strukturert, initiativrik, er fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Evne og vilje til å bidra til tjenesteutvikling.
 • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.
 • God pensjonsordning.
 • Tilsetting og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og tariffer.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.
 • Sykepleiere i Tana kommune får årslønn tilsvarende minst 10 års ansiennitet dersom de jobber i turnus.

Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf.455 17 731, e-post: kati@tana.kommune.no.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 27.2.20