Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledige sykepleierstillinger ved Tana hjemmetjenester, 2.gang

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Tana hjemmetjenester består av hjemmesykepleien, omsorgssenter og omsorgsboliger. Virksomheten har følgende ledige stillinger:

 

ID 815 – 60 % fast sykepleierstilling, med mulighet for utvidelse av stilling på kontrakt inntil 100 % stilling.

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og for tiden med:

 • Todelt turnus.

 • Arbeid hver tredje helg.

 • Arbeidssted i omsorgsboliger.

   

  ID 814 – sykepleier i vikariat i 100 % stilling.

  Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og frem til 31.8.20. Stillingen er for tiden med:

 • Todelt turnus.

 • Arbeid hver tredje helg.

 • Arbeidssted i omsorgsboliger.

  Felles for begge stillingene:

  Stillingene ønskes å bli besatt 1.9.19.

  Utdanningskrav:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier

 • Siste års studenter kan tas med i betraktning med forbehold om at autorisasjon leveres ved tiltredelse.

  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

 • Grunnleggende datakunnskaper.

 • Ønskelig med kunnskaper i programmet Profil.

 • Førerkort kl. B.

 • En god kollega som er tydelig og strukturert, initiativrik, er fleksibel og løsningsorientert.

 • Evne til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø

 • Evne og vilje til å bidra til tjenesteutvikling.

 • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.

 • Personlig egnethet vektlegges.

  Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

  Nærmere informasjon om stillingene fås ved henvendelse til virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf.455 17 731, e-post: kati@tana.kommune.no.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

  Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

  Her kan du søke på stillingen

  På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 22.8.19