Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Ledig stilling som forvaltningsrevisor

Finnmark kommunerevisjon søker etter forvaltningsrevisor. 

2015-06-27 Les mer...

5 Revisorer til Finnmark kommunerevisjon IKS

Henvendelser om stillingen kan skje til styreleder Tove Alstadsæter , mob. tlf. 48 28 08 10 eller
daglig leder Jack Sture Muotka, mob. tlf. 45 23 26 18 .
Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes på e-post til post@fkrev.no innen 5. juli d.å..
Oppsøk gjerne www.fkrev.no for ytterligere informasjon om selskapet.

2015-06-18 Les mer...

Daglig leder til Finnmark kommunerevisjon

Nærmere info:
Kontakt vår styreleder Tove Alstadsæter, mob tlf. 48 28 08 10
Søknaden vedlagt CV, vitnemål og attester sendes: post@fkrev.no eller Finnmark Kommunerevisjon IKS,
Postboks 213, 9951 Vardø innen 5. juli d.å..

2015-06-18 Les mer...