Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledige stillinger ved Tana hjemmetjenester

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Tana hjemmetjenester består av hjemmesykepleien, omsorgssenter og omsorgsboliger.

Virksomheten søker etter nye medarbeidere til følgende stillinger:

To 100 % faste sykepleierstillinger ID 872, 2. gangs utlysning

Stillingene er ledige for snarlig tiltredelse og for tiden med todelt turnus og arbeid hver 3. helg. Arbeidssted er i hjemmesykepleie og/eller omsorgssenter.

Utdanningskrav: norsk autorisasjon som sykepleier. Siste års studenter kan tas med i betraktning med forbehold om at autorisasjon leveres ved tiltredelse.

60 % fast sykepleierstilling ID 888

Stillingen er ledig for tiltredelse fra medio oktober og for tiden med todelt turnus og arbeid hver 3. helg. Arbeidssted er for tiden i omsorgsboligene.

Utdanningskrav: norsk autorisasjon som sykepleier. Siste års studenter kan tas med i betraktning med forbehold om at autorisasjon leveres ved tiltredelse.

53 % fast sykepleierstilling ID 851, 3. gangs utlysning

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og for tiden med todelt turnus og arbeid hver tredje helg. Arbeidssted er for tiden i omsorgssenter.

Utdanningskrav: norsk autorisasjon som sykepleier. Siste års studenter kan tas med i betraktning med forbehold om at autorisasjon leveres ved tiltredelse.

To helgestillinger som helsefagarbeider ID 876, 2. gangs utlysning

14,08 % stilling med arbeid hver tredje helg i todelt turnus og arbeidssted i omsorgsboliger

21,13 % stilling med arbeid hver annen helg i todelt turnus og arbeidssted i omsorgsboliger

Utdanningskrav: norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Andre med relevant utdanning og/eller erfaring kan tas med i betraktning.

Personlig assistent i 31 % stilling ID 875, 2. gangs utlysning

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og for tiden med arbeid hver annen helg i todelt turnus.

Hjemmehjelp i 80 % fast stilling ID 874

Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1.10.20.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper (felles for alle stillingene)

  • Beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig
  • Grunnleggende datakunnskaper
  • Ønskelig med kunnskaper i programmet Profil
  • Førerkort kl. B
  • En god kollega som er tydelig og strukturert, initiativrik, er fleksibel og løsningsorientert.
  • Evne til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø
  • Evne og vilje til å bidra til tjenesteutvikling
  • Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt, med særlig fokus på samarbeidsevne og selvstendighet.
  • Ønskelig med kunnskaper i samisk språk og kultur.

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må tilfredsstillende politiattest fremlegges før tiltredelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: virksomhetsleder Kati Kannisto, tlf.455 17 731, e-post: kati@tana.kommune.no

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst full ut søknaden så fullstendig som mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist er 04.10.20.