Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledig oppdragsavtale som ettersøkspersonell.

Fra 1. Januar 2019 er det ledig en oppdragsavtale i ettersøkslaget i Tana kommune. Oppdragstaker skal sammen med de øvrige i laget ha det praktiske ansvaret for ettersøk av skadet elg, hjort og rådyr i kommunal regi etter forskrift om jakt og fangst § 29, samt håndtering og ivaretakelse av fallvilt av samme arter etter det ansvar som kommunen har etter viltlovens § 48.

I ettersøkslaget er det 7 personer som går hovedvakter og bakvakter, hver på 14 dager. Godtgjørelse for oppdraget er pr tiden kr 205,75 pr. time pr. 1. januar 2018, tilsvarende fagarbeider i kommune med 16 års erfaring. Timelønn justeres årlig etter tariff. Det gis fast godtgjørelse for vaktberedskap og påløpte kostnader med kr 6000,- pr år. Årsgodtgjørelse justeres årlig i forhold til lønnsvekst i kommunesektoren. Reisekostnader dekkes av oppdragsgiver etter statens regulativ for reiser innenlands.

Ettersøksekvipasje må ha oppnådd offentlig godkjenning etter Miljødirektoratets instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund, og fortrinnsvis ha gjennomført kurset “Ettersøk videregående”.

I søknaden bes det oppgitt relevant erfaring og kompetanse. Personlige egenskaper vektlegges.

Søker må vise våpenkort og jegeravgiftskort med siste års storviltprøve.

Søknadsfrist: 1. november 2018

For mer informasjon kontakt Tana kommune ved Erlend Eide, tlf. 46400269, e-post: erlend.eide@tana.kommune.