Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledig oppdragsavtale som ettersøkspersonell.

Det er nå ledig en oppdragsavtale i ettersøkslaget i Tana kommune. Oppdragstaker skal sammen med de øvrige i laget ha det praktiske ansvaret for ettersøk av skadet elg, hjort og rådyr i kommunal regi etter forskrift om jakt og fangst § 29, samt håndtering og ivaretakelse av fallvilt av samme arter etter det ansvar som kommunen har etter viltlovens § 48.

I ettersøkslaget er det 7 personer som går hovedvakter og bakvakter, hver på 14 dager. Godtgjørelse for oppdrag er pr tiden kr 197,29 kr/t. Det gis fast godtgjørelse for vakttelefon og andre påløpte kostnader med kr 5000,- per år. Reisegodtgjørelse gis etter statens regulativ for innenlandsreiser. 

Ettersøksekvipasje må ha oppnådd offentlig godkjenning etter Miljødirektoratets instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund, og fortrinnsvis ha gjennomført kurset “Ettersøk videregående”.

I søknaden bes det oppgitt relevant erfaring og kompetanse. Personlige egenskaper vektlegges.

Søker må vise våpenkort og jegeravgiftskort med siste års storviltprøve.

Søknadsfrist: 11. september 2017

For mer informasjon kontakt Tana kommune ved Erlend Eide, tlf. 46400269, e-post: erlend.eide@tana.kommune.