Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Lærer i 100 % fast stilling søkes til Boftsa oppvekstsenter

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Boftsa skole er en del av Boftsa oppvekstsenter som også rommer barnehage og SFO.

Skolen er fådelt med 1.-7.trinns elever. Det er 36 elever på skolen, og 6 faste lærerstillinger.

Boftsa skole har behov for allmennlærer som kan undervise innenfor alle grunnskolens fag men vi har spesielt bruk for lærer som har begynneropplæring som sitt fagfelt eller har erfaring med det. Det er også ønskelig med samisk.

Skolen søker etter lærer i 100 % fast stilling fra og med 1.3.2020. ID 847.           

Kvalifikasjoner:

  • Allmennlærer.
  • Kvalifisert til å undervise på 1. – 7. trinn.

Personlige egenskaper:

  • Har elevens læring i fokus.
  • Skape gode relasjoner til elever, foresatte, samarbeidspartnere og kolleger.
  • Høy grad av tilstedeværelse og personlig egnethet vektlegges.

Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til virksomhetsleder Marit Linda Johnsen, tlf. 455 17 791, e-post: marit.linda.johnsen@tana.kommune.no

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 28.1.20.