Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kvalitetsheving på mange fronter i skolene og barnehagene i Tana.

Representanter fra Tana kommune var 18. og 19. april på Gardermoen for en ny samling med Veilederkorpset 2017, der vi jobbet videre med kvalitetsheving av skolene våre.

Med kyndig veiledning holder Tana kommune på å lage en utviklingsplan for skolene. Tiltakene i denne utviklingsplanen skal være forskningsbasert, slik at vi vet at endringer vi innfører vil ha en hensikt og virke.

De nasjonale samlingene i regi av Utdanningsdirektoratet skal gi faglig påfyll, og inspirasjon til det videre arbeidet. Dette prosjektet varer ut hele neste skoleår.

Programmet for denne samlingen var som følger:

Program1 Program2
samling1
samling2

Fra Tana kommune deltok følgende: Jakob Lanto, PPT, Astrid Kjølås og Else Marie Seim, Tanabru skole, Heidi Wilsgård og Mette Hammer, Boftsa oppvekstsenter, Berit Rannveig Nilsen, Deanu Sameskuvla, Øystein Hauge, Austertana oppvekstsenter, Trond-Are Anti, kommunalsjef, Jon-Christer Mudenia og Kristin Rajala, HOOK

Tana kommune deltar i flere prosjekt knyttet til skole og barnehage, og deltar også i et prosjekt om Inkluderende barnehage- og skolemiljø, sammen med Fylkesmannen i Finnmark og Utdanningsdirektoratet.

Dette prosjektet er knyttet til resultater fra elevundersøkelser og arbeid mot krenkelser og mobbing. Dette prosjektet var over 2 år, og har både nasjonale og fylkesvise samlinger. Dette var første samling.

Disse nasjonale samlingene skal også gi faglig påfyll, og det skal utarbeides en kommunalplan for hvordan vi skal jobbe for å få et best mulig barnehage- og skolemiljø for våre barn.

På denne samlingen fikk vi både teori og forslag til hva som virker i praksis, om temaet mobbing og krenkelser. Veldig nyttig å lære om helt konkrete tiltak, som rektorer og barnehagestyrere kan ta med seg inn i barnehage- og skolehverdagen.

Programmet for denne samlingen var som følger:

Program3  

Fra Tana kommune deltok følgende: Jaana L. Eriksen, PPT, Henrik Kollstrøm og Else Marie Seim, Tanabru skole, Heidi Wilsgård, Boftsa oppvekstsenter, Berit Rannveig Nilsen og Solbjørg Ravna, Deanu Sameskuvla, Solfrid Jessen, Austertana oppvekstsenter, Margunn Andersen, Tanabru barnehage og Kristin Rajala, HOOK.

Det skjer med andre ord mange spennende utviklingsprosjekt som vil komme alle våre barn til gode. Som HOOK leder er dette utviklingsarbeidet noe jeg vil prioritere og følge, og jobbe hardt for kvalitetsheving i barnehager og skoler.