Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Søknadsfrist til disse møtene er satt til fredag 2.6.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 6.6.2017 og 7.6.2017 flyttes til 13.6.2017 og 14.6.2017

2017-04-25 Les mer
Kyr på beite

Nytt søknadssystem og søknadsfrist!

Søknad om produksjonstilskudd for foretak med husdyrproduksjon - frist 15. mai 2017

I 2017 innføres et nytt søknadssystem for produksjonstilskudd, og 2017 er et overgangsår.
Søknadene åpnes for registrering den 1. mai og frist for innlevering er 15. mai.
Neste søknadsomgang for produksjonstilskudd er 15. oktober 2017.

Det er bare foretak med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd i mai. Hvis du bare driver med planteproduksjon skal du ikke søke før i oktober.

2017-04-24 Les mer

Bygde- og grendenavnene som del av den offisielle adressen i Tana

Nå kan innbyggerne i Tana få bygdenavnet som del av den offisielle bosteds- og postadressen. Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha bygdenavnet på i adressen til eiendommen. Alle hjemmelshavere som ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin, må gi tilbakemelding til kommunen. Kommunen har lagd et eget skjema for dette. Der det er flere eiere til en eiendom (sameie), må eierne bli enige om adressetilleggsnavnet. Tilleggsnavnene blir den av den offisielle adressen i folkeregisteret først i 2018. Det er ingen frist for å gi tilbakemelding.


2017-04-06 Les mer...

Ansvarlig alkoholhåndtering i Tana og Nesseby kommuner

Tana og Nesseby kommuner har etablert prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering   - hvor det arbeides ut mot næringene for å øke bevisstheten knyttet til salg/servering av alkohol. Det er tilsatt en prosjektleder i 20% stilling - Berit Alette Anthi.

2017-03-30 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 2.5.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 10.5.2017

2017-03-24 Les mer...

Dette er det siste møtet før påske. Neste møte er 10.5.2017.

Møtet i dispensasjonsutvalget onsdag 15.3.2017 er utsatt til onsdag 22.3.2017

2017-03-08 les mer