Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tana kommune søker om forlenget åpning av snøskuterløypenettet

Tana kommune holder på å utarbeide søknaden til fylkesmannen om forlenget åpning av snøskuterløypenettet. Fristen for å søke er mandag 23. april. Med henvisning til snøforholdene legger kommunen opp til å søke om forlenget åpning av de fleste løypene.

2018-04-20 Les mer...

Folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark fylker

Finnmark fylkesting har vedtatt at det skal gjennomføres folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og Troms fylker. Selve avstemningsdagen er satt til 14. mai. Forhåndsstemmegivningen på papir starter mandag 7. mai og avsluttes fredag 11. mai. E-valgstemmegivningen vil foregå i hele perioden fram til mandag 14. mai kl. 21.00.

2018-04-17 Les mer...
Nytt bilde_200x133

Reguleringsplan for nytt, stort boligområde ved Tanabru er på høring: Čorroguolbba boligområde

Tana formannskap vedtok i sitt møte 12.04.2018 å sende forslag til Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gir rom for 28 eneboligtomter og 36 tomter for flermannsboliger. I tillegg er det satt av areal til framtidig gravlund. Det blir åpent møte om planforslaget torsdag 3.mai 2018. Høringsfristen er 30.mai 2018.

2018-04-18 Les mer...
20180416_Rein

På grunn av mye sne er det nå rein etter løype 5, 7 og 8. Oppfordrer alle til å vise hensyn ved ferdsel i området.

Reinbeitedistrikt 9 ønsker å gå ut med en forespørsel om at alle som ferdes i området tegnet inn på vedlagt kart tar hensyn til rein i området i ca 2 uker fremover. Pga mye sne trenger reinen ro før den begynner flytting.

Ved spørsmål kan distriktet kontaktes ved Nils Arvid Guttorm tlf: 900 19 420.

2018-04-16 Les mer...

Det nye miljøstasjonskortet fra ØFAS

Du  skal nå ha mottatt miljøstasjonskortet for levering av grovavfall. 
Fra 1. april 2018 er 6 m³ avfall inkludert i renovasjonsavgiften. Det betyr at du kan levere dette gratis på din miljøstasjon, når du viser fram ditt miljøstasjonskort.

2018-04-11 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 30.04.2018

Møte i dispensasjonsutvalget 09.05.2018

2018-04-04 Les mer...

Botjenesten har fått nye telefonnr.

Som følge av at vi gjør endringer i organisasjonen vår så må flytte litt på noen telefonnr.

For botjenesten blir det noen få endringer;

Botjenesten    
464 00 330 Botjenesten  
464 00 331 Avdelingsleder Viktoria Nilsen
464 00 332 Ass. Avdelingsleder Sonja K. Guttorm
464 00 333 Base 1  
464 00 334 Base 3  
464 00 335 Leilighet 6  
464 00 336 Avlasting  
464 00 337 Leilighet 7  
464 00 338 Base 2  
2018-03-26 Les mer...