Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - søknadsfrist 1. august

Tana, Nesseby, Berlevåg og Vardø kommuner er tildelt kr. 190 000,- til fordeling til de som vil gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2017.
Har du gammel beitemark du vil rydde og ta i bruk igjen? Kanskje du har et verneverdig bygg du vil ta vare på? Eller vil du legge til rette for allmenn ferdsel gjennom kulturlandskapet? Dette er noen av tiltakene du kan søke på SMIL-midler til gjennom kommunen.

2017-07-13 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 4.8.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 16.8.2017

2017-07-12 Les mer...

Varsel om oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

Tana formannskap vedtok 08.06.2017 å varsle oppstart av detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva.

2017-07-10 Les mer...

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn

Står du i manntallet? Stortingsvalget og sametingsvalget 2017

Manntallet for Stortingsvalget, samt Sametingets valgmantall er lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli og fram til og med valgdagen. 

2017-07-10 Les mer...

Tana kommune har valgt adressenavn for spredt gamme- og hyttebebyggelse på fjellet i Tana kommune

Tana kommune reiser navnesak for navnene Leahki, Vuopmi og Duottar, for bruk som adressenavn på den spredte gamme- og hyttebebyggelsen på fjellet. Hjemmelen er gitt i stedsnavnloven § 6. Merknader til skrivemåten av navnene må formidles til Tana kommune innen 01.09.2017.

2017-06-29 Les mer...

Nye adressenavn i Tana har fått vedtatt skrivemåte. For første gang er kvenske navn vedtatt

Sju (7) nye adressenavn har fått vedtatt skrivemåte. Det er navnene Skiippagurra hyttefelt, Fergemelen på Skuvgi/Birkestrand, Kulpukantie og Verisoja i Máskejohka/Masjok, Pikku-Kumpula i Luovttejohka/Luftjok, Liŋkonluodda i Hillágurra og Gárggogeašgeaidnu i  Deanodat/Vestertana. Det er første gang Tana kommune vedtar kvenske veinavn. Områdene som har fått adressenavn framgår av kartskisse på koplingen nederst i artikkelen.

 

2017-06-29 Les mer...
Detaljregulering Ny Leirpollskogen bru

Detaljregulering fv. 282 Ny Leirpollskogen bru vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for fv. 282 Ny Leirpollskogen bru i kommunestyremøtet 15.06.2017.

2017-06-23 Les mer...