Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Bygde- og grendenavnene som del av den offisielle adressen i Tana

Nå kan innbyggerne i Tana få bygdenavnet som del av den offisielle bosteds- og postadressen. Alle som eier eller fester eiendom, kan selv velge hvilken språkform de vil ha bygdenavnet på i adressen til eiendommen. Alle hjemmelshavere som ønsker bygdenavnet i adressen til eiendommen sin, må gi tilbakemelding til kommunen innen 20.april 2017. Kommunen har lagd et eget skjema for dette. Der det er flere eiere til en eiendom (sameie), må eierne bli enige om adressetilleggsnavnet.


2017-03-23 Les mer...

Dette er det siste møtet før påske. Neste møte er 10.5.2017.

Møtet i dispensasjonsutvalget onsdag 15.3.2017 er utsatt til onsdag 22.3.2017

2017-03-08 les mer

Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2017

Tana kommunestyre har satt av 124.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad.

Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 02.05.17.
Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 30.05.17.

2017-03-07 Les mer...
logo_lokal_frivillig_grønn_word_rgb_200x122

Besøksvenntjenesten inviterer til

Kurs for Frivillige Aktivitetsvenner 14. mars

Har du lyst til å bidra til en mer positiv hverdag for personer med demens?

2017-02-21 Les mer...
Logo studiesenteret

Søknadsfrist 15.04.2017

Nå kan du ta desentralisert lærerutdanning på Tana studiesenter

I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr Tana studiesenter desentralisert  lærerutdanning. 

2017-02-21 Les mer...