Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Møtet 24.1.2018 holdes på Tana rådhus, møterom 1 fra kl. 10:00.

Møtet i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 17.1.2018 utsatt til 24.1.2018.

2018-01-15 Les mer...

Åpent møte om naturmangfoldet i Tana torsdag 18.januar kl. 18

Det arrangeres et åpent møte om naturmangfoldet i Tana torsdag 18.01.2018 på Tana rådhus. Er du interessert i naturen, planter, fugler og dyr i Tana, er dette møtet for deg. Øystein Hauge vil orientere om naturmangfoldet i Tanamunningen og Austertana-området. Lars Smeland vil orientere om naturmangfoldet i Tana generelt og hvordan du som innbygger kan bli med og kartlegge natur i kommunen. Det vil være samisk tolk til stede, slik at ev. spørsmål kan stilles på samisk.

2018-01-10 Les mer...

Mammorgrafibussen kommer til Tana

Mammografi for kvinner i Tana kommune

2018-01-05 Les mer...

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Offentlig ettersyn

Tana kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med planen er å få en samlet oversikt og en helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet i Tana. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for å gi innspill er 25.januar 2018. Det arrangeres et åpent møte om planen onsdag 17.01.2018.

2017-12-13 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 8.1.2018

Møte i dispensasjonsutvalget 17.1.2018

2017-12-11 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 17.11.2017.

Møte i garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget 29.11.2017

2017-10-03 Les mer...