Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Primærnæringsfond - søknadsfrist 26. april 2017

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer. 

Det er satt av 350 000kr til primærnæringsfondet for 2017.

2017-04-21 Les mer...

Ansvarlig alkoholhåndtering i Tana og Nesseby kommuner

Tana og Nesseby kommuner har etablert prosjektet Ansvarlig alkoholhåndtering   - hvor det arbeides ut mot næringene for å øke bevisstheten knyttet til salg/servering av alkohol. Det er tilsatt en prosjektleder i 20% stilling - Berit Alette Anthi.

2017-03-30 Les mer...

Til dette møtet er søknadsfristen satt til 2.5.2017.

Møte i dispensasjonsutvalget 10.5.2017

2017-03-24 Les mer...

Dette er det siste møtet før påske. Neste møte er 10.5.2017.

Møtet i dispensasjonsutvalget onsdag 15.3.2017 er utsatt til onsdag 22.3.2017

2017-03-08 les mer

Tilskudd til samisk språkutvikling - tospråklighetsmidler 2017

Tana kommunestyre har satt av 124.000 til samisk språkutvikling som HOOK tildeler etter søknad.

Søknadsfrist på tospråklighetsmidlene er 02.05.17.
Søknadene vil bli behandlet i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur den 30.05.17.

2017-03-07 Les mer...