Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Tilskudd til tråkking av skiløyper 2022

Tana kommunestyre vedtok i sitt budsjettmøte den 9.desember.2021 å bevilge kr 200 000.- til løypekjøring i Tana kommune. Organisasjoner som ikke er tilsluttet idrettsforbund kan også søke.

2022-02-23 Les mer....

Tana kommune har gjennomført kommunekompassevaluering.

Kommunekompassevalueringen er klar og resultatene vil brukes i det videre arbeidet med organisasjonsutvikling i Tana kommune.

2022-01-24 Les mer....

Tilskudd til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 er det mulig for lag og foreninger å søke tilskudd til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer. Søkere kan være historielag, turlag, kystlag, grendelag osv.

2022-01-14 Les mer....

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv runde 1-2 og 6

Tana kommune er tildelt kr 392 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i regjeringens 6. tildelingsrunde som kom i desember 2021.

Departementet har også gitt utsatt frist for fordeling av midler som ble tildelt kommunen i februar 2021 (kr 260 954) og april 2021 (kr 250 000). Fristen for Tana kommune er satt til 31. januar 2022 for disse 2 tildelingene.

Kommunen har dermed til sammen kr 902 954 å tildele i denne søknadsrunden.

2022-01-06 Loga eambbo...