Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kunngjøring av vedtak i navnesak 2021/29

Kartverket har 14.01.2021 gjort vedtak i navnesak 2021/29 som omhandler skrivemåten på en del kvenske stedsnavn innafor området til Varangerhalvøya nasjonalpark.

 

Vedtaksbrev fra Kartverket er mottatt av Tana kommune 03.02.2021. 

Les vedtaksbrevet her

 
Alle sakens dokumenter kan ses ved henvendelse til Statens Kartverk.

 

Klage

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottakeren. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  
Eventuell klage skal sendes til Statens kartverk: post@kartverket.no med kopi til kommunen: postmottak@tana.kommue.no

Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.