Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kunngjøring av navnesak

Statens Kartverk sitt navnesak 2/2017.

Statens Kartverk har reist navnesak 2/2017 for å få fastsatt rett skrivemåte for noen kvenske og norske stedsnavn (naturnavn) som hittil ikke har vært i offentlig bruk.  I tillegg gjelder saken også for to bruksnavn og deres kvenske parallellnavn. Bruksnavn betyr navnet på en eiendom. De er registrert i matrikkelen med forelda norske skrivemåter. Brukseiere i flerspråklige områder har rett til å ta i bruk kvenske og/eller samiske navn i tillegg til eller istedenfor et norsk navn.

Opplysninger i saken

Tana kvenforening/Tenon kveeniseura har henvendt seg til Kartverket angående stedsnavn (naturnavn) på:

  • Bekk.
  • Nes i elv.
  • Bakke.
  • Gammel bosetningsplass.
  • Holme.
  • Tjern.

I tillegg har de opplyst også om kvenske parallellnavn til to bruk:

  • Eiendommene gnr. 35, bnr. 23 og gnr. 36, bnr.11.

 

Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnavn. Lokale organisasjoners har rett til å uttale seg i stedsnavnsaker, som de har en særlig

tilknytning til jf. stedsnavnloven § 8 (4).

 

Høringsfrist

Merknader må sendes Deanu gielda/Tana kommune, Utviklingsavdelingen, innen 2 februar 2022.

 

Kontaktinformasjon:

postmottak@tana.kommune.no

 

eller via post:

Tana kommune

Rådhusveien 24, 9845 Tana.

 

Oppstart av navnesak 2-2017, Deanu gielda - Tana kommune.

Navnesaksskjema sak 2-2017 

Kartutsnitt til navnesak 2-2017

Brev fra Tana kvenforening - Tenon kveeniseura

Brev fra Tana kvenforening_Tenon kveeniseura

Bruksnavnskjema 35-23 

Bruksnavnskjema 36-11a

Bruksnavnskjema 36-11b

Foreløpig tilråding