Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kunngjøring av navnesak

Statens Kartverk sitt navnesak 2020/103-Soarveluokta/Suolovárluokta/Sullovuolluokta, Soarvejohka/Sullovuoljohka og Váddás.

Statens Kartverk har reist navnesak 2020/103 for å avklare hva som er riktig navn og for å få fastsatt rett skrivemåte for ett stedsnavn.

  • Navnet er «Soarveluokta». Det er ei vik i Austertana, som ikke er i samsvar med den lokale navnebruken, som oppgis å være «Suolovárluokta». 

Kartverket benytter samtidig anledningen til å reise navnesak for to andre navn.

  • Navnet på en bekk som har samme forledd som navnet på vika, «Soarvejohka».
  • Og naturnavnet på en li «Váddás»

Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnavn. Lokale organisasjoners har rett til å uttale seg i stedsnavnsaker, som de har en særlig tilknytning til jf. stedsnavnloven § 8 (4). 

 

Merknader må sendes til  Deanu gielda/Tana kommune, Utviklingsavdelingen, innen 7 april 2021.

Kontaktinformasjon:

postmottak@tana.kommune.no

eller

Rådhusveien 24
9845 Tana

Oppstart av navnesak 2020-103 – Soarveluokta-Suolovárluokta- Sullovuolluokta, Soarvejohka-Sullovuoljohka og Váddás i Tana kommune .PDF.pdf

Foreløpig tilrådning fra nordsamisk stedsnavntjeneste.pdf

Navnesaksskjema sak 2020-103 Soarveluokta-Suolovárluokta - Deanu gielda - Tana kommune.pdf