Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kunngjøring av navnesak for de kvenske navnene på Varangerhalvøya.

Varangerhalvøya

Språkrådet har reist navnesak om de kvenske navnene på Varangerhalvøya. Navnekonsulent for kvenske stedsnavn har innhentet kvenske navn i Varanger gjennom intervjuer med lokale informanter, og disse ligger til grunn for de foreløpige tilrådingene (jf. vedlagt navneskjema).

De foreløpige tilrådningene er henholdsvis: Varenkinniemi eller Varinkinniemi for Varangerhalvøya.

I henhold til § 6 i lov om stedsnavn, har lokale organisasjoner med særlig tilknytning til saker som gjelder stedsnavn, rett til å uttale seg om fastsettelsen av skrivemåten for de kvenske navnene til Varangerhalvøya. De som har rett til å uttale seg, har minst to måneder til å uttale seg fra saken blir kunngjort for dem, jf. § 8 i forskrift om stedsnavn.

Eventuelle merknader på skrivemåten skal fremsettes skriftlig og oversendes Deanu gielda/Tana kommune innen den 20.03.2020 via post, Rådhusveien 24, 9845 Tana eller til postmottak@tana.kommune.no