Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kun et fåtall barmarksløyper kan åpnes 1. juli

Vi har mottatt en bekymring fra Fylkesmannen om at det er snø og svært vått ute i marka. Det innebærer at kun et fåtall barmarkstraseer kan åpnes som vanlig 1. juli. For eksempel har vi fått informasjon om at den åpne løypa mellom Gorrujohka og Sirma neppe er farbar før om et par ukers tid pga store snømengder. Andre traseer kan være svært bløte i enkelte partier pga sen vår.

Alle traseene må derfor anses å være stengt inntil annen informasjon kommer på hjemmesiden. 

Vi gjør fortløpende vurderinger, og ber også med dette bygdelagene om å gi informasjon til kommunen om hvordan de ulike traseene er, slik at vi kan vurdere å åpne noen av disse. Disse innspillene sendes til postmottak@tana.kommune.no.