Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kulturskolen

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Skole og utdanning

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Tana kulturskole skal

-Støtte og styrke grunnskolen og skolefritidsordningen i deres kulturelle aktiviteter

-Gi et utvidet opplæringstilbud til barn og unge innenfor områdene musikk,
dans, drama, bilde og duodji.
 

-Gi et tilbud om ulike kulturaktiviteter til barn og unge
 

-Samarbeid om formidling av konserter / forestillinger og utstillinger
 

-Fremme samarbeid med organisasjoner, lag og foreninger, for dermed å støtte og styrke det lokale kulturliv
 

-Fremme samarbeid på tvers av kulturelle og geografiske grenser 
 

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Satser for barnehager, SFO og kulturskolen 2019

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Lover og retningslinjer

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___

Søknadsfrist

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2643&ouref=2025 

Søknaden sendes til

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2643&ouref=2025 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 3 9845 TANA

Kontaktpersoner

Navn:Ebba Joks
Tittel:Rektor kulturskolen
Mobil:46400277
Epost:ebba.joks@tana.kommune.no

Andre opplysninger