Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Krisesentertilbud til voldsutsatte

Krisesentrene har opprettholdt et døgnåpent tilbud til voldsutsatte under koronatiltakene, og krisesentrene følger smittevernreglene. Myndighetene har opprettet en nettportal, dintutvei.no, for informasjon om hjelpetilbudet til voldsutssatte og voldsutøvere, samt kommunenes krisesentertilbud. Informasjonsteksten er oversatt til en rekke språk og finnes på denne lenken: https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/248-krisesenter-omtale

Tana kommune har krisesentertilbud i samarbeid med andre kommuner i Øst Finnmark; Norasenteret, som holder til i Kirkenes. Norasenteret har åpent hele døgnet hver dag hele året, telefon 78 99 60 60, besøksadresse Henrik Lunds gate 4, Kirkenes. Mer informasjon om tilbudet finnes på Norasenterets Facebookside: Norasenteret IKS, åpen side som alle kan klikke seg inn på: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072464675697