Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Krav om aktsomhet ved motorferdsel i utmark

Slik forholdene i naturen er nå, som følge av mye nedbør,  så kan den som kjører risikere å bli anmeldt med utgangspunkt i §8 i motorferdselsloven uansett om de kjører på åpne løyper eller om de har dispensasjon.

I følge motorferdselsloven § 8. (alminnelige bestemmelser for utøvelse av motorferdsel i utmark og vassdrag) så gjelder at:

«»Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.»

En dispensasjon fra kommunen gir ikke ubetinget rett til å kjøre i utmark. Aktsomhetskravet i § 8 gjelder uansett og er knyttet til den person som utøver motorferdselen. Kommunen gjør derfor oppmerksom på at slik forholdene i naturen er nå, som følge av mye nedbør,  så kan folk risikere å bli anmeldt med utgangspunkt i §8 i motorferdselsloven uansett om de kjører på åpne løyper eller om de har dispensasjon, dersom kjøringen medfører "skade og ulempe for naturmiljø og mennesker."