Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Koronavaksinering er i gang i Tana kommune

I uke 5, 01.- 05.02.  fortsetter vaksinering av  innbyggere i prioriteringsgruppe 2, alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

Staten har valgt en lik geografisk fordeling av vaksinedoser over landet. Koronavaksine fordeles i hovedsak i henhold til hvor mange det er i de aktuelle risikogruppene i de enkelte kommunene, etter en dynamisk prioriteringsrekkefølge. Rekkefølgen kan bli justert etter smittesituasjonen og etter vedtak i regjeringen.  Vaksine er gratis for alle.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år sykdommer/tilstander  

6. Alder 45-54 år sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Vaksineringsstatus og -plan i Tana kommune

Sykepleier Elle Aikio er ansvarlig for koordinering av vaksinering i kommunen. Mariann Lindi bidrar planlegging og gjennomføring av vaksineringen.

Kommunen er ferdig med å vaksinere sykehjemsbeboere og en god del av prioriterte brukere i omsorgsboliger. Vaksinering av utvalgte helsepersonellgrupper pågår. 

I uke 5, 01.- 05.02.  vaksineres innbyggere i prioriteringsgruppe 2, alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 

Mariann kontakter innbyggere i denne gruppen og tilbyr time til vaksinering. Vaksineringsdagene i denne uken er onsdag og torsdag fra klokken ti og vaksinering gjennomføres i Miljøbygget ved Galleri Martin. Vaksinering pågår kontinuerlig til alle som ønsker har fått vaksine.

Det er viktig at dem som får tilbud / time til vaksiner møter opp til avtalt time. Møtt helst ikke mye for tidlig til timen. Det er streng smittevernregime og det er ikke rom til mange «som venter» i vaksineringslokaler.  Det er også viktig å vite at etter vaksinen skal du observeres 30 minutter ved vaksinestasjon for mulige bivirkninger av vaksinen.  Det er i hver tid helsepersonell til stede under observasjon etter vaksinering.  

Det er ønskelig at det ikke følger mange ledsagere til en som skal vaksineres. 

Massevaksinering

Planlegging av vaksinering er utfordrende. Informasjon om tilgang til vaksiner kommer med kort varsel og antall vaksiner varierer mye fra uke til uke.

Det planlegges etter hvert vaksinering i større ukentlig volum, men dette er avhengig av større tilgang til vaksiner. Det kan være aktuelt i et senere tidspunkt å tilby vaksiner også i bygdene, så kalte bygdevaksinedager.

Det åpnes etter hvert tilgang til elektronisk meldingssystem for vaksinering.  I systemet kan innbyggere selv melde seg inn til vaksine og registrere diagnoser som kan påvirke prioritering osv.   Det legges ut egen informasjon om dette når dette blir aktuelt. Dette gjelder også vaksinering i bygdene.

 

Mer informasjon om vaksinering kan du lese her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#hvem-faar-koronavaksine

Ved spørsmål / mer informasjon kontakt Mariann tlf : 464 00278.

Husk at kommunen kontakter deg og tilbyr time til vaksine, du trenger ikke å kontakte kommunen for å bestille time.

 

01.02.2021