Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

koronavaksinering - endring i prioriteringsrekkefølgen fra og med 04.02.21

FHI ( Folkehelseinstituttet ) har endret prioriteringsrekkefølgen i vaksinering mot koronaviruset. Endringen gjelder i prioriteringsgruppe 4, innbyggere mellom 64-74 år. I sammen med denne gruppen skal også personer mellom 18 og 64 med sykdommer/ tilstanden med høy risiko for alvorlig sykdosmsforløp få tilbud om vaksine. 

Fra uke 6 begynner kommunen å vaksinere prioriteringsgruppe 3, innbyggere i alder 75 - 84  år. 

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Sykdom / tilstand med høy risisko for alvorlig forløp:

  • Organtransplantasjon*  
  • Immunsvikt*  
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*